คนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2565


เด็กหญิงปริชญา  ภิระบรรณ์  ได้รับรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2565 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2565


นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 154 ครั้ง

Keep