[VDO] ประมวลภาพแสดงความยินดีกับมาสเตอร์และคุณครู เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565


มาสเตอร์และคุณครูเกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่ มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ , มาสเตอร์กมล กาบสุวรรณ ,มาสเตอร์อำนวย นนท์ศรี ,ครูธารินทร์ สุขเกษม ,ครูสุพรรณี สายนำทาน ,ครูลำจวน รัตนบุรี ,ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล ขอแสดงความยินดีด้วยครับ  ,ตัดต่อโดย นักเรียนชมรม MC DTIC CLUB : ออม กันต์ธีร์ วัฒนานันท์


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 7
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์และคุณครู เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565จำนวนผู้อ่าน 119 ครั้ง

Keep