ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2566

ณ ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงเชียงใหม่


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 128 ครั้ง

Keep