ประมวลภาพความทรงจำดีๆ ของมาสเตอร์และคุณครู เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565


มาสเตอร์และคุณครูเกษียณอายุการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งหมด 7 ท่าน ได้แก่  มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ ,มาสเตอร์กมล กาบสุวรรณ ,มาสเตอร์อำนวย นนท์ศรี ,ครูธารินทร์ สุขเกษม ,ครูสุพรรณี สายนำทาน ,ครูลำจวน รัตนบุรี ,ครูเยาวลักษณ์ เลิศฐิติกุล

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 92 ครั้ง

Keep