ได้รับรางวัล BCC MUSIC COMPETITION 2022


- ด.ช.ณกรณ์  คู่เจริญถาวร ชั้น ม.3B เลขที่6 รหัสประจำตัว 38075 ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย
- Percustion Solo ClassB
- ได้รับรางวัล BCC MUSIC COMPETITION 2022 เหลียญทอง Gold Prize และ ชนะเลิศ 1 st Prize  ประเภท Percussion  Class B  รับเงินรางวัล โล่เกียรติยศ  จาก ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- สถานที่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
-  เมื่อ 30 มกราคม 2023
- อ้างอิง https://web.facebook.com/BCCMusicCompetition


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 73 ครั้ง

Keep