การประกวด Yamaha Thailad Music Festival 2023 ในการประกวด Yamaha Band Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี วง Look At Me


น.ส ปภาดา ตันติสุขุมาล ชั้น ม 4/2 เลขที่ 31
ด.ช อันดา พรหมเศรณี ชั้น ม 3/1 เลขที่ 14
ด.ช จตุรวิชญ์ แก้ววงค์วาน ชั้น ม 1/4 เลขที่ 3 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้รับต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดา
      ในการประกวด Yamaha Thailad Music Festival 2023 ในการประกวด Yamaha Band Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี วง Look At Me ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 24 ครั้ง

Keep