ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 1 st Prize คัดจากคลิปการตีกลอง ไม่จำกัดอายุ ทั่วประเทศ


-  ด.ช.ณกรณ์  คู่เจริญถาวร ชั้น ม.3B เลขที่6 รหัสประจำตัว 38075 ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย
-  Meinl Drum Slap ครั้งที่1 
-  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 1 st Prize คัดจากคลิปการตีกลอง ไม่จำกัดอายุ ทั่วประเทศ น้องออกัส ได้คะแนน อย่างเป็นเอกฉันจากคณะกรรมการ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 31 ครั้ง

Keep