ทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2562
(18/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)      
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 12 เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน
(14/กุมภาพันธ์/2562 ::
จาก งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร. ณรงค์ คองประเสริฐ และร่วมเปิดโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ต บริษัท เจริญยนตรการ จำกัด
(21/มกราคม/2562 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)      
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 11 เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน
(18/มกราคม/2562 ::
จาก งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 10 /2561เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน
(27/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 9 /2561 เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน
(14/พฤศจิกายน/2561 ::
จาก งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 8 /2561 เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน
(26/กันยายน/2561 ::
จาก งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)      
มงฟอร์ตร่วมมือสโมสรโรตารีจัดโครงการ Youth Exchange Program (USA YE)
(12/กันยายน/2561 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)