ต้อนรับคณะทำงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ COVID-19
(26/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)      
การแถลง และชมการสาธิตภาคปฏิบัติ มาตรการป้องกัน COVID-19
(22/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร)      
บุคลากรทางการศึกษา 5 ฝ่าย เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบสี่
(18/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)      
ขอเชิญผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วม Online Homeroom ครั้งที่ 2 และผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563
(15/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
แนวทางการจัดการเรียนการสอน MC Online Classroom 2020 ใน Phase 3
(31/พฤษภาคม/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
MC Online Classroom 2020 เตรียมเข้าสู่ #Phase3
(17/พฤษภาคม/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
ขอแสดงความยินดีๆ นักเรียน รุ่น "carmynn" ในการผ่านการคัดเลือก cmu-quota TCAS รอบ 2.จำนวน 193 คน
(05/พฤษภาคม/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)      
อนาคตของการศึกษา (The future of Education) หลัง COVID-19
(05/พฤษภาคม/2563 ::
จาก งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)