นักเรียนผู้มีความประพฤติดี โดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(06/กรกฎาคม/2563 ::
จาก กลุ่มสาระภาษาไทย)      
บุคลากร​ทางการศึกษา​ ฝ่ายวิชาการ​ เตรียม​ความพร้อมรับการประเมิน​ สมส.รอบ​ 4​
(11/มิถุนายน/2563 ::
จาก งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ)      
ทีมงานวิชาการ EP International ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน online Phase 3
(21/พฤษภาคม/2563 ::
จาก งาน EP International)