ขอชื่นชมนักเรียนทำความดี
(05/พฤศจิกายน/2563 ::
จาก งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)      
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างภาวะผู้นำตามวิถีมงฟอร์ต”
(15/ตุลาคม/2563 ::
จาก ธุรการฝ่าย (ฝ่ายกิจการนักเรียน))      
บอร์ดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9)
(14/ตุลาคม/2563 ::
จาก ธุรการฝ่าย (ฝ่ายกิจการนักเรียน))      
วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
(14/ตุลาคม/2563 ::
จาก ธุรการฝ่าย (ฝ่ายกิจการนักเรียน))      
ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือน้ำท่วมพี่น้องชาวสุโขทัย
(27/สิงหาคม/2563 ::
จาก ธุรการฝ่าย (ฝ่ายกิจการนักเรียน))      
นักเรียนเก็บเงินได้
(27/สิงหาคม/2563 ::
จาก ธุรการฝ่าย (ฝ่ายกิจการนักเรียน))      
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(12/สิงหาคม/2563 ::
จาก ธุรการฝ่าย (ฝ่ายกิจการนักเรียน))      
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันสมโภชแม่พระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
(11/สิงหาคม/2563 ::
จาก ธุรการฝ่าย (ฝ่ายกิจการนักเรียน))