การใช้พื้นที่ของโรงเรียนในการซ้อมการแข่งขันกีฬา หรือออกกำลังกาย
(10/กันยายน/2563 ::
จาก กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )      
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเปิดสระให้บริการนักกีฬาเพื่อร่วมพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำเชียงใหม่
(01/กันยายน/2563 ::
จาก กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )      
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
(26/สิงหาคม/2563 ::
จาก กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )      
เปิดร้านนมโรงเรียน และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
(05/สิงหาคม/2563 ::
จาก กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )      
ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน
(01/กรกฎาคม/2563 ::
จาก กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ )