เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แก่บุคลากรทางการศึกษา เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
(24/พฤษภาคม/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์​และสัมพันธ์ชุมชน)      
งานกองบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าช่วยเหลือตัดต้นไทรขนาดใหญ่โค่นล้มในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
(04/พฤษภาคม/2564 ::
จาก งานประชาสัมพันธ์​และสัมพันธ์ชุมชน)