ประมวลภาพนิเทศการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ + EP ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566 (สัปดาห์ที่ 1)
(09/มิถุนายน/2566 ::
จาก งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ)      
ทบทวน "การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน" ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566
(29/พฤษภาคม/2566 ::
จาก งานหลักสูตร)      
งานหลักสูตรจัดอบรมระบบ MC-CMS ให้กับครูผู้สอน
(29/พฤษภาคม/2566 ::
จาก งานหลักสูตร)      
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 1 st Prize คัดจากคลิปการตีกลอง ไม่จำกัดอายุ ทั่วประเทศ
(23/พฤษภาคม/2566 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้)      
การประกวด Yamaha Thailad Music Festival 2023 ในการประกวด Yamaha Band Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี วง Look At Me
(20/พฤษภาคม/2566 ::
จาก งานกลุ่มสาระการเรียนรู้)