นักเรียนแผนการเรียน EP สอบ IELTS ได้คะแนน 5.5 -8.0 จากคะแนนเต็ม 9
(16/กันยายน/2562 ::
จาก งาน EP)