ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17/2565
(07/พฤศจิกายน/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16/2565
(31/ตุลาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2565 (17 ตุลาคม 2565)
(18/ตุลาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565
(13/กันยายน/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2565
(12/กันยายน/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2565
(01/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2565
(25/กรกฎาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2565
(18/กรกฎาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)