ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2565 (17 ตุลาคม 2565)
(18/ตุลาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2565
(30/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565
(04/สิงหาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2565
(27/กรกฎาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)      
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2565
(19/กรกฎาคม/2565 ::
จาก งานบริหารฝ่าย)