[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
ศ. 1 กุมภาพันธ์ 2562  กิจกรรม EP Family Night Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
ส. 2 กุมภาพันธ์ 2562  การสอบ HSK ระดับชั น ม. 4 – 6 ครั งที่ 2 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 งานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 28 Montfort College Secondary Section งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 สอบ O NET ม.3 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 ประชุมสัญจร สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือคณะมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
อา. 3 กุมภาพันธ์ 2562  สอบ O NET ม.3 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
จ. 4 กุมภาพันธ์ 2562  ประชุมฝ่ายวิชาการ Montfort College Secondary Section งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 บันทึกคะแนนเก็บหลังกลางภาค F2 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนระดับชั้น ม.3 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 ติวนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 9 วิชาสามัญ Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
อ. 5 กุมภาพันธ์ 2562  บันทึกคะแนนเก็บหลังกลางภาค F2 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 ติวนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 9 วิชาสามัญ Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนระดับชั้น ม. 3 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
พ. 6 กุมภาพันธ์ 2562  บันทึกคะแนนเก็บหลังกลางภาค F2 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 7 กุมภาพันธ์ 2562  บันทึกคะแนนเก็บหลังกลางภาค F2 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 ซ้อมรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นม.3 ปีการศึกษา 2561 Montfort College Secondary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
ศ. 8 กุมภาพันธ์ 2562  กิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.2 Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ซ้อมรับวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นม.6 ปีการศึกษา 2561 Montfort College Secondary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
 แข่งขันงานนิทรรศการญี่ปุ่น "นิฮนไซ" ครั้งที่ 31 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ส. 9 กุมภาพันธ์ 2562  กำหนดการวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย และรับชุดพละ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักเรียน นักเรียน ม.1 จากมงฟอร์ตแผนกประถม - นักเรียน GIFTED ม.1 - นักเรียน ม.1 ทุนเรียนดี - นักเรียนแทรกชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2562 อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(โรงอาหาร) งานจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 การแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
อา. 10 กุมภาพันธ์ 2562  แข่งขันโครงการ Wake up media เด็กยุคใหม่สร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ รอบชิงชนะเลิศ ( Got your Talent ) แฟชั่นไอซ์แลนด์ ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
 แข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ( Got your Talent ) สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
จ. 11 กุมภาพันธ์ 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน Montfort College Secondary Section งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ
  7.1.4 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section งานธุรการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 ติวนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 9 วิชาสามัญ Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
อ. 12 กุมภาพันธ์ 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป Montfort College Secondary Section งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ
  บันทึกคะแนนปลายภาคเรียนม.3และม.6 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 ติวนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 9 วิชาสามัญ Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
พ. 13 กุมภาพันธ์ 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ Montfort College Secondary Section งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ
  บันทึกคะแนนปลายภาคเรียนม.3และม.6 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 14 กุมภาพันธ์ 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ Montfort College Secondary Section งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ
  บันทึกคะแนนปลายภาคเรียนม.3และม.6 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
ศ. 15 กุมภาพันธ์ 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน Montfort College Secondary Section งานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ
  บันทึกคะแนนปลายภาคเรียนม.3และม.6 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
ส. 16 กุมภาพันธ์ 2562  การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ โอคิวเวิร์ดอัพ ครั้งที่ 4 ( Got your Talent ) ศูนย์การค้าซีคอน บางแค งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
  สอบ GAT – PAT ม. 6 ( Got your Talent ) Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
อา. 17 กุมภาพันธ์ 2562  การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ โอคิวเวิร์ดอัพ ครั้งที่ 4 ( Got your Talent ) ศูนย์การค้าซีคอน บางแค งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
จ. 18 กุมภาพันธ์ 2562   บันทึกคะแนนปลายภาคเรียนม.3และม.6 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 ส่งสมุดกิจกรรมชมรม Montfort College Secondary Section งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ ฝ่ายวิชาการ
พ. 20 กุมภาพันธ์ 2562   บันทึกคะแนนปลายภาคเรียนม.3และม.6 ลงระบบวัดผล Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 ส่งสมุดกิจกรรมชมรม Montfort College Secondary Section งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 21 กุมภาพันธ์ 2562  ส่งสมุดกิจกรรมชมรม Montfort College Secondary Section งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 22 กุมภาพันธ์ 2562  พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ฯ ปัจฉิมนิเทศม.6 และปิดปีการศึกษา Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
 ส่งสมุดกิจกรรมชมรม Montfort College Secondary Section งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ ฝ่ายวิชาการ
 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา2561 Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
อา. 24 กุมภาพันธ์ 2562  แข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ( Got your Talent ) สนามฟุตบอลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
จ. 25 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 ติวนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 9 วิชาสามัญ Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
อ. 26 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 ติวนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 9 วิชาสามัญ Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
พ. 27 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 ติวนักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 9 วิชาสามัญ Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 28 กุมภาพันธ์ 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
ศ. 1 มีนาคม 2562  สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 21 มีนาคม 2562  กำหนดวันรับชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี และรองเท้าหนังนักเรียนชาย ของนักเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562 อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(โรงอาหาร) งานจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ศ. 22 มีนาคม 2562   กำหนดวันรับชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี และรองเท้าหนังนักเรียนชาย ของนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 2562 อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(โรงอาหาร) งานจัดซื้อและทรัพย์สิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
พฤ. 28 มีนาคม 2562  โครงการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 5 ( ทัศนศึกษาต่างประเทศ ) มหาวิทยาลัยฉางโจว เมืองฉางโจว ประเทศจีน งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 29 มีนาคม 2562  แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ( Got your Talent ) กรุงเทพฯ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
 โครงการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 5 ( Got your Talent ) มหาวิทยาลัยฉางโจว เมืองฉางโจว ประเทศจีน งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ส. 30 มีนาคม 2562  รับชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 Montfort College Secondary Section งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 โครงการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยฉางโจว เมืองฉางโจว ประเทศจีน งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
อา. 31 มีนาคม 2562  โครงการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 5 ( ทัศนศึกษาต่างประเทศ ) มหาวิทยาลัยฉางโจว เมืองฉางโจว ประเทศจีน งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
จ. 1 เมษายน 2562  วันอนุมัติจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
 โครงการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยฉางโจว เมืองฉางโจว ประเทศจีน งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
อ. 2 เมษายน 2562  โครงการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 5 ( ทัศนศึกษาต่างประเทศ ) มหาวิทยาลัยฉางโจว เมืองฉางโจว ประเทศจีน งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
พ. 3 เมษายน 2562  โครงการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 5 ( ทัศนศึกษาต่างประเทศ ) มหาวิทยาลัยฉางโจว เมืองฉางโจว ประเทศจีน งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 4 เมษายน 2562  โครงการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 5 ( ทัศนศึกษาต่างประเทศ ) มหาวิทยาลัยฉางโจว เมืองฉางโจว ประเทศจีน งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 5 เมษายน 2562  โครงการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 5 ( ทัศนศึกษาต่างประเทศ ) มหาวิทยาลัยฉางโจว เมืองฉางโจว ประเทศจีน งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ส. 6 เมษายน 2562  กิจกรรมค่ายพันธสัญญานักเรียน ม. 4 Montfort College Secondary Section งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 โครงการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยฉางโจว เมืองฉางโจว ประเทศจีน งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
อา. 7 เมษายน 2562  โครงการเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 5 ( ทัศนศึกษาต่างประเทศ ) มหาวิทยาลัยฉางโจว เมืองฉางโจว ประเทศจีน งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ
ศ. 19 เมษายน 2562  พิธีรดน้ำดำหัวคณะภราดาและครู Montfort College Secondary Section งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน
ส. 20 เมษายน 2562  พิธีมอบเกียรติบัตรม.1,2,4,5 Montfort College Secondary Section งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
จ. 22 เมษายน 2562   สอบโครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
อ. 23 เมษายน 2562   สอบโครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
ส. 4 พฤษภาคม 2562  อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
อา. 5 พฤษภาคม 2562  อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 อบรมครู IE Physics Biology Astronomy Chemistry Geology M.4- M.5 Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 6 พฤษภาคม 2562  อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 อบรมครู IE Physics Biology Astronomy Chemistry Geology M.4- M.5 Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
อ. 7 พฤษภาคม 2562  อบรมครู IE English M.1- M.6 Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
พ. 8 พฤษภาคม 2562  อบรมครู IE English M.1- M.6 Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
พฤ. 9 พฤษภาคม 2562  อบรมครู IE English M.1- M.6 Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
ศ. 10 พฤษภาคม 2562  สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
ส. 11 พฤษภาคม 2562  สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
อา. 12 พฤษภาคม 2562  สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
จ. 13 พฤษภาคม 2562  จัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระฯ ฝ่ายวิชาการ
อ. 14 พฤษภาคม 2562  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 ครู ม.1-2 ประชาสัมพันธ์ชมรม คาบ 7 และนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชมรมผ่านระบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์โรงเรียน อาคารเซนต์โยเซฟ St.joseph Hall(ห้องประชุม 6 อาคารเซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall) งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ ฝ่ายวิชาการ
พ. 15 พฤษภาคม 2562  ประชาสัมพันธ์โครงการ ( ค่าย MC. สัมพันธ์ ) Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระฯ ฝ่ายวิชาการ
พฤ. 16 พฤษภาคม 2562  พิธีมิสซาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ
 วางแผนการจัดทำปฏิทินและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติของฝ่าย Montfort College Secondary Section งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
 ครู ม.3 ประชาสัมพันธ์ชมรม คาบ 7 และนักเรียนลงทะเบียนกิจกรรมชมรมผ่านระบบออนไลน์หน้าเว็บไซต์โรงเรียน อาคารเซนต์โยเซฟ St.joseph Hall(ห้องประชุม 6 อาคารเซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall) งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ ฝ่ายวิชาการ
 จัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระฯ ฝ่ายวิชาการ
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระฯ ฝ่ายวิชาการ
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระฯ ฝ่ายวิชาการ