อัลบัมภาพที่ 4633    นักเรียนแผนการเรียน ศิลป์-ดนตรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมประกวดวงดนตรี รายการ YAMAHA BAND CHALLENGE ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 15 วง
อัลบัมภาพที่ 4486    บรรเลงเสียงตามสาย
<< Back Next >>