อัลบัมภาพที่ 5583    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รายการแข่งขัน CODEAVOUR 2021 INTERNATIONAL
อัลบัมภาพที่ 5560    การแข่งขัน RoboInnovator Challenge 2022 by Software Park Thailand Theme: Self Driving Car + Logistics
<< Back Next >>