อัลบัมภาพที่ 3145    การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นนักเรียนอาสาระดับชั้น ม.5 เตรียมความพร้อมกรีฑาสี
อัลบัมภาพที่ 2832    การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา (22 ส.ค. 60)
<< Back Next >>