อัลบัมภาพที่ 4884    อบรมMC Smart Classroom (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
อัลบัมภาพที่ 4736    การแสดงโชว์จากวงไอดอลเชียงใหม่ CGM48 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
<< Back Next >>