อัลบัมภาพที่ 5225    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเตรียมพร้อมดูแลสุขอนามัยของอาคารสถานที่ทั่วบริเวณโรงเรียน (งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม)
อัลบัมภาพที่ 5223    โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนตามปกติ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 (งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม)
<< Back Next >>