อัลบัมภาพที่ 5217    งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ทำการปรับปรุงและติดตั้งระบบ Wifi และ สาย Lan รองรับการใช้ Internet ตามสถานที่ต่างๆ ในการจัดการสอนของครูผู้สอน Online (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
อัลบัมภาพที่ 5216    ขอแสดงความยินดีทีม ทำไมไม่สนใจ กับรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการ การประกวดคลิปวีดีโอ คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่ 3 (งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
<< Back Next >>