อัลบัมภาพที่ 5337    อบรมเชิงปฏิบัติการ พนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานยานพาหนะ รักษาความปลอดภัยและจราจร)
อัลบัมภาพที่ 5334    ตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงห้องประชุมตึกอำนวยการ (งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม)
<< Back Next >>