อัลบัมภาพที่ 5484    ประชุมพนักงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อนเปิดปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อม (งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม)
<< Back Next >>