อัลบัมภาพที่ 5486    ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 ของครูต่างชาติ Bilingual Programme (งานหลักสูตร)
<< Back Next >>