อัลบัมภาพที่ 5487    ชนะเลิศการแข่งกีฬาบาสเกตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 (งานกีฬา)
อัลบัมภาพที่ 5485    เตรียมค่ายพันธสัญญา ม.4 (งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)
<< Back Next >>