อัลบัมภาพที่ 6026    พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 และ พิธีขอบพระคุณ โอกาสเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล)
อัลบัมภาพที่ 6019    หน่วยงาน MCSC. ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนสิงคโปร์ (งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม)
<< Back Next >>