อัลบัมภาพที่ 6004    นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระบริหารปี 2566 - 2567 เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก (งานประชาสัมพันธ์​และสัมพันธ์ชุมชน)
<< Back Next >>