อัลบัมภาพที่ 6033    ได้รับรางวัลชนะเลิศ Champion ในการแข่งขันร้องเพลง  (Voice  Aged14-15 ) และ ได้รับรางวัล Honourable Mention ในการแข่งขัน  เต้น (งานกลุ่มสาระการเรียนรู้)
อัลบัมภาพที่ 6031    งานหลักสูตร ร่วมกับ งานประกันคุณภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระ และกรรมการหลักสูตร จัดประชุมเพื่อทบทวนเครื่องมือประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปี 2566 (งานหลักสูตร)
<< Back Next >>