อัลบัมภาพที่ 2487    สถาบัน The one plus มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 (งานแนะแนว)
อัลบัมภาพที่ 2480    อาจารย์จาก มหาวิทยาลัย Okayama มาแนะแนวนักเรียนศิลป์ ญี่ปุ่น ม.4 - ม.5 (งานแนะแนว)
<< Back Next >>