อัลบัมภาพที่ 6005    กิจกรรม ผู้อำนวยการ พบนักเรียน ม.1 (ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย)
<< Back Next >>