อัลบัมภาพที่ 2508    ผู้แทน นร. แข่งฟิสิกส์สัปประยุทธ์นานาชาติ (งานประชาสัมพันธ์)
อัลบัมภาพที่ 2507    ประชุมครู บุคลากร ระลึกถึง 300 ปี การมรณกรรมนักบุญหลุยส์ (งานประชาสัมพันธ์)
<< Back Next >>