อัลบัมภาพที่ 1372    งานวันสิ่งแวดล้อมโลก (งานชมรมและบำเพ็ญประโยชน์)
<< Back Next >>