ชื่อ-สกุล : ม.สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานนศท. ชมรม กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...