ชื่อ-สกุล : มิสพุทธชาติ โอคอนเนอร์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่าย , กรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์ ( Assumption University )

more...