ชื่อ-สกุล : ม.เสถียร ช่างเงิน

สังกัดหน่วยงาน : งานยานพาหนะ , งานสระว่ายน้ำและสนามกีฬา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( วิทยาลัยครูเชียงใหม่ )

more...