ชื่อ-สกุล : มิสปริศนา อินทรชิต

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Mathematics Education ( Deakin University Australia )

more...