ชื่อ-สกุล : ม.เสถียร ช่างเงิน

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสระว่ายน้ำและสนามกีฬา , งานยานพาหนะ รักษาความปลอดภัยและจราจร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( วิทยาลัยครูเชียงใหม่ )

more...