รหัสประจำตัว : 00323

ชื่อ-สกุล : ม.จักรกริช สาระขันธ์

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานวิชาการ EP , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 , งาน EP International

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master of Management (MM) ( มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ )

more...