รหัสประจำตัว : 00438

ชื่อ-สกุล : มิสฤทัยวรรณ กลทิพย์

ฉายา : เจี๊ยบ

สังกัดหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์​และสัมพันธ์ชุมชน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...