รหัสประจำตัว : 00527

ชื่อ-สกุล : ม.สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระฯ , กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , ครูผู้สอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 , ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...