ชื่อ-สกุล : มิสอริญชย์ ชัยปริพรรห์

สังกัดหน่วยงาน : งานหลักสูตร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : MMOD ( มหาวิทยาลัยอัชสัมชัน )

more...