Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

  :: หน้าที่หลัก ของ งานดนตรี ปีการศึกษา 2562
- รับสมัคร ฝึกซ้อม นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงหรือแข่งขัน นักเรียนเข้าร่วมวงดุริยางค์ วงเครื่องสาย นักร้องประสานเสียง และสตริงคอมโบ้ ตลอดจนดูแลรักษาอุปกรณ์ จัดทำทะเบียน และจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในงานดนตรี (มีแผนงานแล้ว)