Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
นายธนภัทร สีมาขจร ชั้น ม.6/1ได้รับรางวัลคะแนนเดี่ยวสูงสุดวิชาชีววิทยา (1 ต.ค. 2562)
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (1 ต.ค. 2562)
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เคมี (1 ต.ค. 2562)
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชีววิทยา (1 ต.ค. 2562)
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (1 ต.ค. 2562)
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Double Cycle รุ่นเยาวชน และ รองชนะเลิศอันดับ 1 Head to Head 3-6-3 (30 ก.ย. 2562)
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (30 ก.ย. 2562)
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (30 ก.ย. 2562)
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 รอบภายนอก (30 ก.ย. 2562)
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย iPad และ true digital_park (30 ก.ย. 2562)
Montfort Multilanguage Camp 2019 (30 ก.ย. 2562)
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลคะแนนเดี่ยวสูงสุดลำดับที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์และทักษะการคิด (27 ก.ย. 2562)
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลคะแนนเดี่ยวสูงสุดลำดับที่ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์และทักษะการคิด (27 ก.ย. 2562)
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์และทักษะการคิด (27 ก.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้น ม.5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ที่โรงพยาบาลจอมทอง (27 ก.ย. 2562)
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพระสังฆราช ฟรังซิสเชเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ (27 ก.ย. 2562)
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และตัวแทนจาก 10 มหาวิทยาลัยในไต้หวันเข้าเยี่ยมชม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (26 ก.ย. 2562)
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับงวดงาน เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง (25 ก.ย. 2562)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2562 สมาคมโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 1 (24 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยสองแผนก (23 ก.ย. 2562)
ผลการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงกีฬานักเรียน2552 (21 ก.ย. 2562)
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อกีฬานักเรียน62 (21 ก.ย. 2562)
visiting schools in Singapore 1-4 กันยายน 2019 (20 ก.ย. 2562)
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านครั้งที่ 1 เรื่องหนังสือ และคำถามวรรณกรรม (19 ก.ย. 2562)
ดำเนินการตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำปีการศึกษา 2562 (18 ก.ย. 2562)
แขวงกาวิละเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยลอกท่อระบายน้ำและทำความสะอาดถนนมงฟอร์ตทางเข้าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (18 ก.ย. 2562)
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (17 ก.ย. 2562)
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Sumo 1 kg Auto (17 ก.ย. 2562)
นักเรียนแผนการเรียน EP สอบ IELTS ได้คะแนน 5.5 -8.0 จากคะแนนเต็ม 9 (16 ก.ย. 2562)
เยาวชนดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 (16 ก.ย. 2562)
แสดงความยินดีผู้สื่อข่าวนักเรียน Child's Thainews มงฟอร์ต (16 ก.ย. 2562)
สรุปไตร่ตรองกิจกรรมผสานชีวิต“ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา” นักเรียนระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2562 ณ วัดช้างค้ำ วัดกุมกาม วัดกู้ป้ามด้อม วัดอีก้าง วัดหนานช้าง วัดปูเปี้ย วัดธาตุขาว วัดเจดีย์เหลี่ยม (เวียงกุมกาม) ระหว่างวันที่ 2 – 12 กันยายน พ.ศ. 2562 (16 ก.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนเอกชน (16 ก.ย. 2562)
คณะผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับโรงเรียนต้นกล้า เชียงใหม่ (16 ก.ย. 2562)
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2562 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (16 ก.ย. 2562)
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น" (14 ก.ย. 2562)
รางวัลเกียรติยศ ผู้ผลิตสื่อดีเด่น ภาคเหนือ “TMF AWARDS 2019″ (13 ก.ย. 2562)
ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงอาคาร ประจำปีการศึกษา 2562 (13 ก.ย. 2562)
ห้องเรียนดีเด่น สัปดาห์ที่ 13 ระดับชั้น ม.1 (12 ก.ย. 2562)
การประกวดเทพธิดา ฉางเอ๋อ (12 ก.ย. 2562)
มหาวิทยาลัยAomori Chuo Gakuin ประเทศญี่ปุ่น มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณที่รับดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น (12 ก.ย. 2562)
ห้องเรียนดีเด่นระดับชั้นม.4 ประจำสัปดาห์ที่ 16-17 (11 ก.ย. 2562)
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอบรมผู้สื่อข่าวเด็กและเยาวชน (10 ก.ย. 2562)
ห้องเรียนดีเด่นม.5 ระหว่าง วันที่ 26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562 (9 ก.ย. 2562)
ห้องเรียนดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สัปดาห์วันที่ 2-6 กันยายน 2562 (9 ก.ย. 2562)
ประชุมเตรียมรับการประเมินภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (9 ก.ย. 2562)
ตรวจคุณภาพน้ำ ประจำปีการศึกษา 2562 (9 ก.ย. 2562)
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนต้นกล้าในโอกาสเปิดอาคารเรียน A (9 ก.ย. 2562)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้ง 2 แผนก ร่วมการแข่งขัน MCA GOLF CHARITY OPEN 2019 (9 ก.ย. 2562)
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาแพทยศาสตร์ ม.ธรรมสาสตร์ 7 กันยายน 2562 (9 ก.ย. 2562)
|<  << 1 2 3 4 5  >>   >|