Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
ฝ่ายการศึกษาสถานทูตเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาฟินแลนด์กับผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (9 ก.ย. 2562)
มอบธงห้องเรียนดีเด่น ม.3 ประจำสัปดาห์ที่ 15 (9 ก.ย. 2562)
ห้องเรียนดีเด่น EP สัปดาห์ที่ 13 (9 ก.ย. 2562)
กิจกรรมผสานชีวิต ม.1 (6 ก.ย. 2562)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน 2562 (6 ก.ย. 2562)
ห้องเรียนดีเด่น สัปดาห์ที่ 12 ระดับชั้น ม.1 (6 ก.ย. 2562)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตรวจนิเทศหลักฐานเงินอุดหนุนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (6 ก.ย. 2562)
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ก.ย. 2562)
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (4 ก.ย. 2562)
ห้องเรียนดีเด่น EP สัปดาห์ที่ 12 (4 ก.ย. 2562)
มอบธงห้องเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 10 (4 ก.ย. 2562)
กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้น ม.1 ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีชีวิตล้านนา (3 ก.ย. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับ นายครองไท ศีลาเจริญ ชั้น ม.5A ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการสอบชิงทุนของ SEA เพื่อไปแลกเปลี่ยนฟรีเต็มจำนวนไป USA จำนวน 500,000 บาท (3 ก.ย. 2562)
นักเรียนแผนการเรียน English Programme ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Speaking Competition 2019 จากสถาบัน British Council โดยแข่งขันในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ British Club สีลม กรุงเทพ (3 ก.ย. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (3 ก.ย. 2562)
ห้องเรียนดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 (3 ก.ย. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฮ่องกง (3 ก.ย. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน สแต็คชิงแชมป์ส่วนกลางแห่งประเทศไทย (3 ก.ย. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์และเวชศาสตร์เขตเมือง (3 ก.ย. 2562)
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ (3 ก.ย. 2562)
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (2 ก.ย. 2562)
มอบธงห้องเรียนดีเด่น ม.3 ประจำสัปดาห์ที่ 14 (2 ก.ย. 2562)
งานแนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น ครั้งที่ 28 (2 ก.ย. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันการแข่งขันอัจฉริยะทางเคมี (Genius in Chemistry) การแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการแข่งขันโต้วาทีสิ่งแวดล้อม (31 ส.ค. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิทยาศาสตร์ (31 ส.ค. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลบอร์ดนิทรรศการยอดเยี่ยมจากการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ระดับประเทศ (31 ส.ค. 2562)
งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (30 ส.ค. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียน English Programme ท่ี่ได้รับรางวัลการ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการแข่งขันต่าง ๆ (30 ส.ค. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทโจมตี (30 ส.ค. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในงาน Foreign Language day 2019 ณ โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย (30 ส.ค. 2562)
การปรับปรุงสวนเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (30 ส.ค. 2562)
สถาบัน OEG แนะแนวนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับชั้น ม.5 (30 ส.ค. 2562)
รุ่นพี่เตรียมทหาร แนะแนวให้กับน้อง ๆ ชั้น ม.4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (30 ส.ค. 2562)
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (30 ส.ค. 2562)
ห้องเรียนดีเด่นระดับชั้นม.4 ประจำสัปดาห์ที่ 14-15 (29 ส.ค. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1จากการแข่งขันทักษะการตอบคำถามวิทยาศาสตร์ (29 ส.ค. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (29 ส.ค. 2562)
ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (29 ส.ค. 2562)
ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส "ฉงซินคัพ" ครั้งที่ 5 (29 ส.ค. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (29 ส.ค. 2562)
รางวัลชนะเลิศ ประกวดโฟล์คซอง Harris Institute Open House. (28 ส.ค. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม (28 ส.ค. 2562)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science show) (28 ส.ค. 2562)
ห้องเรียนดีเด่น ม.5 ระหว่างวันที่19 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562 (28 ส.ค. 2562)
รางวัลชนะเลิศ Class B ในการแข่งขันกอล์ฟรายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2019-2020 ภาคเหนือ สนาม 3 (27 ส.ค. 2562)
ห้องเรียนดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สัปดาห์วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 (26 ส.ค. 2562)
มอบธงห้องเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 9 (26 ส.ค. 2562)
การแข่งวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2562 (26 ส.ค. 2562)
ห้องเรียนดีเด่น สัปดาห์ที่ 11 ระดับชั้น ม.1 (26 ส.ค. 2562)
ห้องเรียนดีเด่น EP สัปดาห์ที่ 11 (26 ส.ค. 2562)
|<  << 1 2 3 4 5 6  >>   >|