Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1    ปฐมนิเทศครูใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2554 ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน 3     7 ต.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2    นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ศึกษาดูงานการบริหาร รร.ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15     7 ต.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3    นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ศึกษาดูงานการบริหาร รร.ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 16     7 ต.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4    ต้อนรับคณะผู้บริหาร Yuxi Normal University 13     7 ต.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5    ม.ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษา รร.มงฟอร์ต 6     7 ต.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6    อบรม In-Service Training "การทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนางาน" -     28 ต.ค. 2554 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7    มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แทรกชั้น ปีการศึกษา 2555 -     1 มี.ค. 2555 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8    มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แทรกชั้น ปีการศึกษา 2555 -     1 มี.ค. 2555 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9    สังคมสัญจร ปีการศึกษา 2554 -     4 มี.ค. 2555 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10    สังคมสัญจร ปีการศึกษา 2554 11     4 มี.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11    กิจกรรม Career Shopping Day นักเรียนชั้น ม.5 10     4 มี.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12    กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 8     26 เม.ย. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13    พิธีฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 16     14 ส.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14    ถ่ายภาพหมู่คณะครูเนื่องในโอกาสโรงเรียนครบรอบการก่อตั้ง 84 ปี 10     , 3 มี.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15    คณะครู บุคลากร ร่วมงานวันศึกษาเอกชน 2     , 3 มี.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16    มิสซาโอกาสพระคริสตสมภพ 12     , 3 มี.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17    ครูมงฟอร์ตแสดงพลังความจงรักภักดี ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” 7     , 23 ก.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18    ค่ายผู้นำลูกเสือ 2     , 4 ส.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19    ผสานชีวิต ม.5 “ชีวิตเลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ” 24     , 31 ส.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20    ผสานชีวิต ม.5 “ชีวิตเลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ” 23     , 31 ส.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21    ผสานชีวิต ม.5 “ชีวิตเลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ” 17     , 31 ส.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22    ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เลี้ยงต้อนรับตัวแทนโรงเรียน Ringwood College ประเทศออสเตรเลีย -     20 ก.ย. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23    ต้อนรับคณะครู และ นร. Assumption English School สิงคโปร์ 6     , 13 พ.ย. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24    ทบทวนโปรแกรม SWIS วันพุธ ที่ 1 พ.ย 2560 1     , , , 15 พ.ย. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25    ต้อนรับทูตวัฒนธรรมและการศึกษาฝรั่งเศส -     , 29 พ.ย. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26    ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก Assumption English School สิงคโปร์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม “Eco Green Industry 2017” -     , 29 พ.ย. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27    นักเรียนชั้น ม.2 บำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day 50     , 22 ก.พ. 2561 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28    พิธีปลงศพ ภราดาโยเซฟอังเดร เกแก็ง ณ สุสานภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ยุวลัยเซนต์หลุยส์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. 2561 141     , 6 ก.ย. 2561 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29    กิจกรรมวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 3     , 21 ม.ค. 2562 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30    ทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ บริษัทท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 22     , 14 พ.ค. 2562 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า |<  <   1 2 3  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)