[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียนร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์
นักเรียนแผนการเรียน EP สอบ IELTS ได้คะแนน 5.5 -8.0 จากคะแนนเต็ม 9
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้ารับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น"
ขอเชิญคณะกรรมการประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2562
ร้านจำหน่ายขนมวาฟเฟิลเปิดใหม่ ให้บริการนักเรียน ครู ผู้ปกครอง
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2562
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญญาลักษ์ 90 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2562
การแข่งขันรายการ Women's Fitness Phsique Open Categoy
ร้านอาหารเปิดใหม่ สไตล์ญี่ปุ่น
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2562
แบบฟอร์มวิจัย บทที่ 1 - 3 -- ปีการศึกษา 2562
อบรม เรื่อง Good Food Good Health สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ผลการแข่งขัน แบดมินตัน TOYOTA Youth Super Series 2019(ชิงแชมป์เยาวชน ระดับประเทศ) สนามที่1 8-12ส.ค2562 ด.ญ นารดา อุดรพิมพ์ ม.1/2 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน13ปี
รายชื่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านความสื่อสัตย์ สุจริต วันที่ 9 สิงหาคม 2562
รถบัส RTC จะเริ่มบริการฟรี ให้กับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
กิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนระดับชั้น ม.3 “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา”
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2562
ตัวแทนศิษย์เก่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น 24/27 บริจาคเงินเพื่อร่วมสร้างอนุสาวรีย์ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง
รายชื่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านความสื่อสัตย์ สุจริต วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
ด.ญ นารดา อุดรพิมพ์ ม.1/2 เลขที่27 เดินทางไปแข่งขันรายการ KBC Junior Series 2019 ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ค. 2562 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 12ปี
งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการการศึกษาไต้หวัน 2562
ประชาสัมพันธ์ โครงการ IT Gifted School
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบ IELTS ศูนย์สอบ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
คณะครูตัวแทนวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยเทคนิคแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เรียนเชิญบุคลากรสำนักผู้อำนวยการทุกท่านเข้าร่วมประชุมฝ่าย ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
รับสมัครนักกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2562 (กีฬานักเรียน)
กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 "ละอ่อนน้อยแอ่ววัด"
การประชุมสัมมนากับสมาคมห้องสมุดเชียงใหม่
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ เพจ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับสมัครคัดเลือกทีมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 1 ทีม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โครงงานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
นักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านความสื่อสัตย์ สุจริต วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Gifted School 2019
แจ้งงดการประชุมฝ่ายวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
นักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านความสื่อสัตย์ สุจริต วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
นักเรียนส่งสมุดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ครูที่ปรึกษากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ครั้งที่ 1 (1-5 ก.ค. 62)
การอบรมพนักงานประจำปีการศึกษา 2562
อบรม เรื่อง “ระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ”
สภานักเรียนจัดโครงการ “Montfort RTC เชียงใหม่ สมาร์ทบัส”
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
กลุ่มสภานักเรียน มาประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับชั้น ม.ปลาย (Gifted) และแบ่งปันประสบการณ์การเตรียมตัวก่อนสอบ
เชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2562
สภานักเรียนร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ
ผลการแข่งขันรอบแรกสุภาพบุรุษเอ็มซี สุภาพสตรีงฟอร์ต MC Star 2019 ระดับชั้น ม.1

    1 2 3 4  >   >|