[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสามงฟอร์ต
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564
การพ่นยาทำความสะอาดห้องกิจการนักเรียน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ประจำปีการศึกษา  2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
กิจกรรมCultural Exchange Program ร่วมกับ นักเรียนประเทศสิงคโปร์
กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
อบรมการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานร่วมกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะทางจิตวิทยา
การประชุมแนวทางการดูแลนักเรียนของปีการศึกษา 2564
กิจกรรม Pen-pal writing and Communication ร่วมกับโรงเรียน Xingnan Primary School สิงคโปร์
กิจกรรม Design Thinking ร่วมกับนักเรียน Tampines School ประเทศสิงคโปร์
ปฐมนิเทศ ครูใหม่ (ชาวไทย) ปีการศึกษา 2564
ขอเชิญ ครูผู้สอน และ บุคลากรทางการศึกษารับเสื้อสูทสากล
การอบรมแผนงานปี 64 โดยระบบ SWIS ของหัวหน้างานฝ่ายกิจการนักเรียน
ขอความร่วมมือบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
แนะนำบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2564
ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม MC Homeroom ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 29 พ.ค 2564
โอวาทเปิดภาคเรียน 2564
คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19
ขอให้ผู้ปกครองนักเรียน Download Application SWIS เพื่อรับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอน MC SMART PRE-SCHOOL #PHASE2 ระหว่างวันที่ 17 - 28 พ.ค 2564 และขอให้นักเรียนอยู่ต่างจังหวัดขอให้เเดินทางกลับมาจังหัดเชียงใหม่ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
งานกองบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าช่วยเหลือตัดต้นไทรขนาดใหญ่โค่นล้มในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผ่านการตรวจมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา "สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19"
การจัดการเรียนการสอน MC SMART Pre - School  สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 เม.ย - 23 เมษายน 2564
MV เพลง #ไม่เคยลืม ฉลอง 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ตารางเรียน และรายชื่อครูประจำชั้น การเรียน MC SMART Pre-School ระหว่างวันที่ 19 เมษายน - 7 พ.ค. 2564
อบรมผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล ระดับ 2 (B-License)
ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอล Tobel Ambassador Invitation Open 2021
ดัชนีคุณภาพอากาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ และ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งบทร้อยกรอง ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑- ม.๓) หัวข้อ “ฟ.ฮีแลร์ รู้คุณค่าภาษาไทย” ของมูลนิธิบราเดอร์ ฮีแลร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
แจ้งการส่งมอบเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (นักเรียน ม.3 และ ม.6)
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 19/2563
ประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2563
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 18/2563
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17/2563
แนวปฎิบัติของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยในการมาเรียนที่โรงเรียน วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564
การประชุมคณะกรรมการรับการติดตามระบบงานนิเทศ งานวิจัย งานประกันคุณภาพภายในและงานนโบายและแผน โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปรับปรุงระบบ Internet และระบบต่างๆ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน Online
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16/2563
Montfort ขอเป็นกำลังใจสู้ภัย COVID-19
EP International Online 4-15 January 2021
รับสมัครนักเรียนรอบแทรกชั้น (Final Clearing) ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 20 มกราคม พ.ศ.2564
ประกาศการจัดการเรียนการสอน Online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 วันที่ 4-15 ม.ค.2564
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563 (จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

    1 2 3 4  >   >|