[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอัยย์ญดา เกรียงไกรศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รางวัล Winner การแข่งขันโครงการ Swift Student Challenge
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2565
Gifted School 2022
ตรวจเช็คทีวีและโปรเจคเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น3,4 ตึกเซราฟิน
ประชุมการบริหารจัดการบ้านเซนต์หลุยส์ธรรมสถาน
“มงฟอร์ตทำ MOU กับวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ M-JEDI”
นักเรียน EP ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2022
นักเรียน EP ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของประเทศ General English Proficiency Test ปีการศึกษา 2564
“มงฟอร์ต จับมือ DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการโครงการ CODEKATHON เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2565”
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมผสานชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี2 ประจำปีการศึกษา 2565
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2565
การฝึกเยาวชนเพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพ รุ่นอายุ 14-18 ปี
“มงฟอร์ต จับมือ DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการโครงการ CODEKATHON เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2565” 
ประชุมวางแผน และประเมินการใช้ Internet ในการจัดการเรียนการสอน ในช่วง Full On-Site ที่ผ่านมา ร่วมกับทีมวิศวกรจาก AIS และบริษัทชิชางคอมพิวเตอร์ประเทศไทยจำกัด
คัดเลือกโรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ปีการศึกษา 2565
MC WE GO SMART & SECURE
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 2/2565
"รำลึกถึงพระคุณครู กตัญญูกตเวที" พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
In-house Training : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช 2562
แนะแนวหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565ภายใต้โครงการ M-JEDI (Montfort-Junior Engineering and Digital Innovation
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 
นักเรียนยุวฑูตห้องสมุด
งานยานพาหนะและความปลอดภัยฝ่ายบริหารทั่วไป
ขอเชิญนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการแข่งขัน ROV กีฬาอีสปอร์ตภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยภายใต้โครงการ AIS 5G eSports S Series Chiang Mai ค้นหาตัวแทนโรงเรียนละ 2 ทีม ที่แกร่งที่สุดเข้าแข่งขันรอบ Grand Final กับโรงเรียนอื่นๆ
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2565
ประมวลภาพนิเทศการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ + EP ประจำภาคเรียนที 1/2565 ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิ.ย. 65
ห้องสมุดฆ่าเชื้อโควิด-19
แจ้งสถานที่การจัดกิจกรรมชมรม ม.4-ม.6
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
ตรวจรับงานซ่อมแซมสนามกีฬาลานจามจุรี งวดสุดท้าย
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2565
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ 1/2565
In-house Training อบรม วิธีใช้ Zoom Meeting สำหรับเรียนออนไลน์/ประชุมงานอย่างมืออาชีพ และ คำสั่งแต่งตั้งในระบบ SWIS สำคัญอย่างไร
จำนวนสมาชิกชมรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 และการย้ายชมรม
รายชื่อชมรม ระดับชั้น ม.2
รายชื่อชมรม ระดับชั้น ม.3
กิจกรรม BIG CLEANING DAY
นักเรียนระดับชั้น ม.2 นำเสนอกิจกรรมชมรม
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรม ระดับชั้น ม.4 - ม.6
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประธานชมรม ม.4-ม.6 นำเสนอกิจกรรมชมรม
Foreign Teachers Meeting  Bilingual Programme ,Montfort College  June 1 ,2022 (14.50-15.40)at st. Mart conference room.               
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ Kalm Village
รายชื่อกิจรรมชมรม ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.4-ม.6 (Reskill Upskill & Newskill
ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

    1 2 3 4  >   >|